“Stop met framen in problemen”

“Zet eens een andere bril op. Stop met het framen van cliënten in problemen.” Dat was het devies van spreker Ruth Deddens van De Geluksacademie tijdens een conferentie over eenzaamheid, georganiseerd door de gemeente Hengelo. Tijdens een drukbezochte workshop liet zij de aanwezigen proeven aan het geluksgericht werken.

De Conferentie Eenzaamheid in Hengelo komt voort uit een motie die ChristenUnie raadslid Susanne van den Beukel in november 2018 indiende en door de coalitie breed werd gedragen. Hengelo scoort hoog op de RIVM eenzaamheidsmeter: maar liefst 47 procent van de volwassenen aan wel eens last te hebben van gevoelens van eenzaamheid.

De conferentie ging over bewustwording en het verbeteren van signaleren en voorkomen van eenzaamheid. Tijdens workshops en presentaties werden ideeën voor duurzame initiatieven besproken.

Tijdens de workshop ‘Geluksgericht Werken en Eenzaamheid’ legde Ruth Deddens uit waarom mensen heel snel in een neergaande ‘eenzaaamheidsspiraal’ terecht komen. Burgers die met problemen kampen ervaren schaarste, waardoor zij tunnelvisie ontwikkelen en voor korte termijn oplossingen kiezen. Zij framen zichzelf als probleem en al snel worden zij door hun omgeving ook als probleem gezien. Dit leidt tot een sociaal isolement en eenzaamheid.

“Het is niet eenvoudig om de neergaande spiraal te doorbreken”, aldus Deddens, “het vereist een omkeer in het denken van de hulpverlener.”

De berenfamilie op de markt van Hengelo (foto Wijkracht)

Het Geluksgericht werken gaat niet aan de problemen voorbij maar geeft aandacht aan en investeert in datgene wat iemand ontspanning en welbevinden biedt. Oefeningen met de methode tijdens de conferentie lieten zien dat het nog niet zo gemakkelijk is om een cliënt te stimuleren uit de klaagmodus te komen en om niet direct met oplossingen klaar te staan.

De Geluksacademie biedt De Geluksroute aan voor mensen die kampen met eenzaamheid. In een traject van een aantal gesprekken wordt verkend wat iemand energie geeft, gekoppeld aan een activiteit. Dit is puur maatwerk: de een kiest voor een schildercursus, de ander voor sporten of paardencoaching. Indien nodig wordt de activiteit met een Geluksbudget ondersteund.

De resultaten zijn verrassend: in gemeente Harderwijk daalde bij deelnemers de eenzaamheid van 9.0 (sterk eenzaam) naar 5.9 (matig eenzaam) op een schaal van 0 tot 11.

In Hengelo wordt de Geluksroute door de gemeente Hengelo en Wijkracht ingezet.

Ruth Deddens herinnerde de aanwezigen eraan dat in Nederland de eenzaamheid sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is gestegen. Zij gaf de deelnemers een vraag mee als huiswerk: “Is het huidige beleid waarin de omgeving ter ondersteuning wordt ingezet wel effectief? Of is het tijd voor een maatschappelijke omslag en een andere manier van denken en doen in zorg en welzijn?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s